FAN Club

Staňte se i Vy mojí hnací silou za dalšími vysněnými metami.

Jelikož navázání spolupráce se sponzorem, který bude ochotný finančního daru, je v této šetřivé době téměř nemožné. Rozhodl jsem se tímto požádat Vás, členy naší orienťácké komunity, zda byste nebyli ochotní finančně mě podpořit v mé snaze o světový orienťák. Jelikož jsem se letos viditelně posunul dál, chtěl bych se, dokud mi to zdraví dovolí, věnovat orientačnímu běhu na 100%. Spočítal jsem si, že kdyby mi každý třetí český orienťák věnoval 50 Kč, stačilo by mi to na pokrytí celé sezóny.

  • Odměnou by vám bylo, krom doufejme zlepšujících se výkonů/výsledků
  • Beseda, kterou jednou či dvakrát ročně zorganizuji, na které bych vás informoval o využití vámi darovaných finančních prostředků, svých následujících plánů a zhodnocení právě proběhlého půl roku/roku.
  • KICK OFF soustředění tréninkového roku 2018, které pro vás uspořádám někdy v termínu listopad-prosinec 2017.
  • v případě zájmu možnost společného tréninku
  • Pro ty, kteří přispějí více než 300 Kč a budou mít zájem nechám udělat podpůrná trička s designem od mistra Petra Hostaše.
  • Všechny své podporovatele vypíši pod tento text s uvedeným datem přijetí příspěvku (bez uvedení částky). Potvrďte mi prosím, že váš zájem o úspěch českého orientačního běžce na mezinárodní scéně není zcela pasivní. Nechám se překvapit.

Miloš Nykodým – 2271738073/0800 – (IBAN CZ98 0800 0000 0022 7173 8073; BIC (SWIFT) GIBACZPX) – (Do zprávy pro příjemce uveďte velikost trička, o kterou máte zájem, či mě kontaktujte na Nykec@seznam.cz, pokud o tričko zájem nemáte, nemusíte uvádět nic)

Za jakoukoliv částku vám předem moc a moc děkuji. Každá pomocná ruka se počítá!helping-hands


 Martin MÜLLER – PHK8903 (20.10.2016)

Miroslav PALIČKA – SVK (21.10.2016)

Jaroslav KREJČÍ (25.10.2016)

Jan HERING – LPM8504 (25.10.2016)

Iva a Jan KNAPOVI (1.11.2016)

Lukáš SOJKA – ALB8500 (21.11.2016)

Jana a Martin TIŠÍ (21.11.2016)

Kamil ARNOŠT – DOR7301 (23.12.2016)


Moc díky!

Advertisements